Chào đón giao diện mới của website connect và chương trình giao lưu với chuyên đề Khởi nghiệp lần I của YLC!!!

Giới Thiệu

 
Sự kết nối này mang lại các trao đổi từ nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục... nên tạo thành cơ hội giao lưu rất quan trọng. Từ đó, việc tìm kiếm người phù hợp, cùng hợp tác - phát triển, hay tuyển dụng sẽ dễ dàng hơn cho các tổ chức, đơn vị và các ứng viên.
 
Năm 2009 đến nay, với sự quan sát và xây dựng đến cộng đồng thanh niên, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục, hệ thống CVOnline.vn đã giới thiệu và hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp qua nhiều tin tuyển dụng, đồng thời giới thiệu hàng trăm hồ sơ ứng viên bằng nhiều hình thức đến các doanh nghiệp. Do đó, kênh thông tin connect.cvonline.vn là một bước tiếp theo hỗ trợ kết nối đa dạng, phong phú hơn.

DANH SÁCH NHÂN SỰ CLB LÃNH ĐẠO TRẺ 2016

Đối tác

2012 © cvonline.vn - All Rights Reservice -